Phòng chống dịch bệnh covid tại trường

2/12/2020 0:0

Giáo viên, nhân viên trường Mầm non 24A đo thân nhiệt cho phụ huynh và nhắc phụ huynh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường

Thao giảng chuyên đề " Giáo dục giới tính cho trẻ 3- 5 tuổi"

21/10/2020 0:0

Ngày 21/10/2020 trường MN 24A tổ chức thao giảng chuyên đề " Giáo dục giới tính cho trẻ 3- 5 tuổi" tại lớp Lá 2

Giáo viên dự thi giáo viên giỏi Chu Văn An lần XIV

20/12/2016 0:0

Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi Chu Văn An vòng thực hành

Xem thêm

164